Historie

Vastelaovesvereinging De Wien is ein van de grutste beej de BCL (Bond voor Carnavalsverenigingen Limburg) aangeslaote vastelaovesvereiniginge. De vereiniging is op 5 september 1967 ópgerich in ‘t buurtschap Maagdenberg te Venlo.

Op de Maagdenberg leejt ‘t veurmalig landgood van generaal Mathieu Brialmont (1789-1885). Op ‘t landgood Maagdenberg werkte vruger arbeiders die met eur hiele gezin in kleine witte huuskes woeënde. Dees arbeiders woorte ouk waal “winners” geneump en eur huuskes daorum “winnerhuuskes” (vertaald winnerhuisjes). Dees benaming is later verbasterd wies “wienhuuskes”. Inkele van dees huuskes staon nog steeds in de wiek, namelik ten noorde van Grand Keffee Maagdenberg. De naam van De Wien is van de “Wienhuuskes” aafgeleid.

De adelike femilie Roëll-Von Weiler woënde vanaaf begin jaore viertig van de negentieënde ieëw op de Maagdenberg. Zeej hebbe d’r veur gezörg det de boerderie verbouwt woort wies ’t prachtige pand in neoklassieke stiel zoëas weej de Maagenberg noow kinne.

Tiejes ein gezelligen aovend in ‘t buurtkefee, woort door inkele minse ‘t idee geopperd um ein vastelaovesvereiniging op te richte met eine prins oet de umgaeving.

Prins meus namelik idderein kinne waere en neet allein de veuraanstaonde minse in de stad.
Dit typeert ‘t soort minse die in ‘t buurtschap Maagdenberg destièds woeënde. Heej woeënde namelik vruuger vuuël gerdeneers, die eur bedrief in ‘t achterliggende gerdeneers gebied Greunveld hadde.
Noow de buurt is oetgebreid met vuuël niejbouw en wuurt ’t gezeen as ein gans niej stadsdeil van de gemeinte Venlo. Heej woeëne nog steeds vuuel luuj die heej vruuger zelf zien opgegreujd.

‘t Ierste evenement waas ein prinsebal. Op dit bal woort de nieje prins bekind gemak. Snel volgde nieje evenemente zoeëas ein zittingsaovend, leedjesaovend en receptie. ‘t Eige buurtkefee woort al snel te klein veur de receptie en d’r deende ein andere accommodatie gezóch te waere. De stadsschouwburg woort geneump “de Prins van Oranje” en loog in ‘t buurtschap Maagdenberg. Dit woort as meis ideale lokasie gekaoze. Heej door kreeg De Wien bekindheid wies vaer boete de stad Venlo.

Taegeswäördig waere ’t PrinseGala, de Hierezitting, Receptie en de Prónkzitting in Domani gehalde in hertje stad.

Ouk Domani haet eine link met De Wien, want wie kump Venlo eigenlijk aan ein Maagdenberg? In ’t huidige kloesterkwartier loog ’t kloester van de zusters van “Onze Lieve Vrouw en van de heilige Ursula en de Elfduizend Maagden”. Eine mondvol inderdaad. ‘t Bekinde Urselastraotje herinnert aan det kloester. De veurmalige kloesterkapel kinne weej noow as Domani. ‘t Kloester waas veurtvarend, mede door schinkinge van rieke geluivige en had vuuel land boëte de stad en warschienlik ouk beej de berg aan de Leutherwaeg. Det land op dae berg woort bewerk door arbeiders en nonne (Maagden). En wie bekind is de Leutherwaeg ouk de ieëwe alde verbindingswaeg tösse Venlo en ’t dörp Leuth vlak euver de grens.

Momenteel haet De Wien ein aantal vaste evenemente. Weej starte in september of oktober mit ‘t leedjesmatinee. Heej waere de dreej beste leedjes gekaoze veur ‘t nieje sezoen.
Nao d’n elfde van d’n elfde volg ‘t “Aaftraeje met Joeks”. Det is ein bónte aovend mit ‘t optraeje van inkele artieste. Tiejes dezen aovend traejt ’t Prinselik trio aaf.
Metein nao de jaorwisseling kump de nieje Prins oet tiejes ‘t PrinseGala. Dit is euverigens idder jaor de ierste Prins in Venlo dae bekind wuurt gemak.

Op zondaag nao ‘t Prinsengala wuurt de vlag in top gehese as bliek van äöpening van d’n tied van Vastelaovend. Aansloetend is in Domani de Hierezitting.

Ouk aan de jeug wuurt aandach bestaejd. In samewerking met de Greuneveldschoeël, wuurt ein raod van elf en jeugtrio gekaoze, die tiejes eine kwante Joeksaovend bekind waere gemak.

Veur aanvang van de groeëte recepsie, wuurt ein Heilige Mis georganiseerd in ‘t Venloos dialek. Deze wuurt gehalde in de H. Familiekerk te Venlo. Dao nao geit ‘t ganse gezelschap dan nao Domani. Dees recepsie wuurt door vuuël minse en vereiniginge bezóch.

Ein van de bekindste eveneminte zien ós Prónkzittinge, ein produk van De Wien, det wuurt gehalde in ein jäörliks oetverkóch Domani.

Daobeej hebbe we ouk nog twieë kier per jaor ein groeëte kienaovend dae drök bezoch wuurt.

Geej zeet det De Wien ein sociale cultuurvereiniging is veur jónk en ald en stelt zich ten doel veur eur leje de Venlose Vastelaovend te bevordere en in stand te halde.

De vereiniging trach dit doel te bereike door ‘t organisere van allerlei aktiviteite wie vastelaoveszittinge en -bals, maar ouk door andere aktiviteite die dit doel kinne bevordere .

E-mail: info@dewien.nl

Residensie: Grand Kefee Maagdenberg / Domani Venlo

De leje van de ierste Raod van Elf in 1967:
Baove van links nao rechs: de hiere Ton Schreurs † – Frans Peeters – Chris van der Mey † – Gijs van de Broek † – Hay Stikkelbroek en Lei Seelen †.
Ónder van links nao rechs: de hiere Piet Wetjens †- Louis Borremans †- Jac Houben †- Gerard Seelen † en Jan Christis †.