Update vastelaovend 2022

Veur ’t twiëde jaor op riej gen Prinse en georganiseerde
vastelaovesevenemente en -aktiviteite in Venlo en Bliërick

17 December hebbe weej in gezamelikheid beslaote det de georganiseerde evenemente in
de aanlaup nao en ônderwiel de vastelaovend 2022 neet doorgaon.

De aktuele nog steeds hoége besmettingsciéfers, de ônophaldelikke drök op de zörreg, maar
zeker auk de sômbere verwachtinge veur de iërste waeke van ’t niej jaor as gevolg van de
Omicron-variant, laote ôs daoin gen andere keus. Ôndanks det weej det gaer anders hadde
gezeen, veule weej de verantwoordelikheid um deeze knaup noow same door te hakke en
duúdelikheid te gaeve aan alle vastelaovesvierders in Venlo. Weej hadde taege baeter weite
in dit besloét nog langer kinne oétstelle, maar hebbe dao neet veur gekaoze.
Vastelaovesvierders in Venlo en Bliërick hebbe rech op ’n aope, iérlik en tiédig berich.

Konkreet beteikent dit det weej gen Prinse zulle oétroope, det d’r op vastelaovesdinsdaag
gen boerebroélof zal zien op ‘t Stadhoés, gen zittinge, recepties of bals zulle zien en det d’r
auk gen traditionele optochte waere georganiseerd.

Beteikent dit det d’r kômmend jaor genne vastelaovend is? Nae, d’r is zeker waal
vastelaovend, aevel zal dae -as de situatie ’t dan toeluuët- veur ein groët deil
ôngeorganiseerd en kleinschalig van karakter zien.

’t Sprik veur zich det weej alle ôntwikkelinge naodrökkelik blieve volge en as de situatie dao
taege dae tiéd ruumte veur luuët, same mit alle vastelaovesgekke in Venlo en Bliërick ôs rol
en verantwoordelikheid pakke binne de meugelikhede van det moment, mit respèk veur ôs
traditie.

Ôs vastelaoveshert bloojt, aevel de algemeine volksgezôndheid en veiligheid van minse is
veur ôs ‘t allerbelangriékste. En bedink: van alle ônbelangriéke dinger is vastelaovend ‘t
belangriékste.

Names Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus en Vastelaovesgezelschap De Wortelepin
en alle zier gewaardeerde Zustervereiniginge in stadsdeil Venlo, te weite: V.V. Boëte de
Paort, V.V. De Gaaskaetel, V.G. De Kwas, V.V. De Moeraskwaakers, V.G. De Törvers, V.G. De
Vaegers, V.G. De Vogelhut en V.V. De Wien.

Baovestaond besloét is aafgestump mit ’t Boérebroélof-gezelschap van Zomerparkfeest.