Ierste Cd veur Huub Beeren

Vriedaag 2 december vónd in ‘t nieje Berghkefee op de Maagdenberg de prissentasie van de winnende leedjes seisoen 2022-2023 plaats. In ein enthiousiast en vól kefee waorte vol passie en euvergave de winnende leedjes te hure gebracht en waas ‘t clipke van ‘t nr. 1 leedje te zeen.

Taeves waas ‘t tied um ós jaolikse ónderscheiding aan ein verdeenstelijk lid te euverhandige in de zin van det deze de ierste cd van ‘t jaor meug óntvange.

Dit jaor waas ‘t d’n hier Huub Beeren dae names de vereiniging óet de hand van Vors Wienius d’n ierste cd moog ontvangen. Vors Wienius maakte dan ouk ein schoene resumé van Huubs verdeenste.

“Huub zet zich al jaore in veur Vastelaovesvereiniging De Wien in diverse functies. Zoe waas hae oeits ald adjudant van Ald Prins Piet Beckers en haet hae 14 jaor deil óetgemak van de hoege wieze Raod van elf. Dao naeve zet Huub zich binne de Joekskemissie al jaore in veur de órganisatie van diverse evenemente, wao zien hert tóch veural beej de leedjesmatinee leet. Tot slot is Huub d’n ófficiele archivares van ‘t leedjesarchief van Vastelaovesvereiniging De Wien”

Vastelaovesvereiniging De Wien zuut in Huub ein lid, eine vreejwilliger in hert en niere, dae De Wien al lange tied ein werm hert toedruueg. Tied veur De Wien um dees waardering ouk veur Huub Beeren óet te spraeke.

Weej haope dan ouk det weej Huub nog lang meuge behalde als actief lid van ós Vereiniging en winse um nog unne kier perfitsia met dees ónderscheiding.