Aaftraeje jeugtrio

Op vriedaag 24 januwari 2020 woort Prinses Sophie I (van Beek) en zien adjudante Inessa (Paar) en Esmée (Massa) oetgerope wies ’t nieje trio van de jeug beej De Wien. Toen kóste zeej nog neet bedinke det eur regeer periode 2 jaor zoel dure. In 2020 hebbe zeej met volle teuge genaote van al det moeëje waat eur funksie met zich mei brach.

As ierste taak hebbe ze de zaoterdaag nao eur oetkómme eure jeudmiddaag op de planning staon. Met as toetje eur eige resepsie as aafsloeter.

Det wiekend dao nao gaon zeej met “de groeëte” mei nao de Vasteloavesmis en zien zeej beej Domani te gas beej de groeëte resepsie. Vaerder bezeuke zeej met eur jeuggezelschap andere gezelschappe, loupe de kinderóptoch um later op de aovend beej de Alde Mert de Muts van de Bluts te haole.

Op woensdaag 23 fibberwari waas ’t aevel zoëvaer. In ein klein gezelschap woort ’t trio beej keffee De Witte noow toch ech óntmanteld. Veur Prinses Sophie I en adjudante Inessa en Esmée zit eur regeer periode d’r noow toch ech op. Idderein, trio, elders, jeugkemissie en alle andere die kieke truuk op ein geweldige tied en hebbe elkaar op ein passende wies bedank.

 

Prinses Sophie I en adjudante Inessa en Esmée, hopelik dink geej nog lang aan dees speciale tied.