Trio 2002:

Prins John II Baur

Adjudant Anton Bernards

Adjudant Hay Schreurs

Vors: Han Koelen
Veurzitter: Arno Bos†

De Wien Venlo

Lièfspreuk:

Laot maar weije dae Wienerwind
Weej halde van vastelaovend, det is bekind,
Joeks, jen en lol det is wao weej veur gaon,
En zörge det nemus aan de kant bliéf staon
As det ós lök, kinne weej zegge, ’t is aaf,
Vastelaovend same, Alaaf…
 
Ik weit ’t nog good. ’t Waas maondaagaovend 27 augustus 2001. Ik kwaam s’aoves laat thoès van ózze waekelikse TC aovend, wie mien Monique mich zag det Arno ózze toenmalige veurzitter en Han, ózze toenmalige Vors al diverse kière gebeld hadde, maar ’t waas te laat um truuk te belle. Umdet weej waal ein vermoede hadde, had ik dae nach neet zoeë good geslaope. s’Morges belde Arno mich op de zaak met ein of ander smoesje, maar ouk met de vraog of ik Prins van de Wien 2002 woel waere. Netuurlik hoofde weej, ik same met mien Monique, heej neet lang euver nao te dinke, want ’t is ein hiele ièr um Hoègheid van zo’n schoeën vereiniging te waere. 
 
Same met de Adjudante Anton en Hay en eur maedjes kós dae schoeëne veurbereidingstièd beginne. Vuuël gezellige aovende hebbe weej same doorgebrach, meistal wies in de late eurkes. Jaomer vónde weej ’t det Wilfried, ózze Chef de Protocol net veur 't Prinsebal oètveel. Weej mótte waal zegge det 2e Chef Arie, Wilfried op ein geweldig gooje wies haet vervange. Daags nao 't Prinsebal op de Privéresepsie krege weej nog ein leuke verassing aangebaoje door Frans en Andrea oèt Höhninge. Same met de Ald Prinse (veur de ièrste kièr mét maedjes) woorte weej oètgenuuëdigd veur ein wièkend  in Höhninge. Heej hebbe weej dankbaar gebroèk van gemak en hebbe dan ouk twieë schitterende daag met vuuël lol en plezeer gehad. 
 
Maar de moeiste momente veur ein Trio zien toch nog altièd de groeëte evenemente. Die schoeëne Vastelaovesmis en daonao d’n Intoch nao de Maaspaort, met aansloètend die Groeëte Resepsie, wao femilie, vrinde, kinnisse en vereiniginge ós zien kómme filisitere. En de groeëte Prónkzitting, die waas van ein geweldig hoeëg niveau, wao weej met z´n alle van hebbe genaote. Waat weej ouk noeëts zulle vergaete is de Blièricksen Daag, ´t is toch schitterend as s´morgesvruug de Raod van Elf, Wienmeriekes, Bestuur met joekskepél Span Herres beej dich thoès op bezeuk kómme um ein klein feesje te bouwe. En neet te vergaete d´n tièd in ós twieëde hoès, Grand Kefee Maagdenberg, wao weej hièl waat aovende op de taofel hebbe gedans, gesprónge, gelache en gezónge. 
 
Veurdet ´t ech veurbeej waas moch ik nog ein wièkend mei met de Ald Prinse, um alves ein biètje te winne. Det heb ik geweite. Veurdet weej vertrokke, kreeg ik ein OCE-pak aangedoedeld en allerhand atribute, wao ik dees reis good op meus lette. Daornao ginge weej in ein te kleine bus nao België, wao die Ald Prinse mich daen aovend letterlik hebbe laote hange. Ik mót waal zegge det zeej d’r daags daonao spièt van hadde, det waas te merke beej de stumming, met maar twieë taegestumme woort ik opgenaome beej ’t College van Ald Prinse...
 
Op ein  gegaeve moment kump dan toch dae letsten daag, ’t Aaftraeje met Joeks.  Nao eine gezellige middaag beej Kitty en Wilfried en eine veural werme, maar leuke en gezelligen aovend waas ’t dan ech veurbeej. 
 
Names Ald Prins John II, Ald Adjudant Anton en Hay en ós maedjes Monique, Marly en Wilmi wille weej idderein nogmaals bedanke veur dae ónvergaetelikken tièd met de letste wäörd:
Leef Wienbölkes en Wienböl
Waat haet hae geweid, dae wienerwind,
Weej ware d’r intelik aan gewind
Joeks, jen en lol, jao det hadde weej,
Maar jaomer genóg is dit alles noow veurbeej
Dank aan óg, leef Wienbölkes, ’t waas aaf,
Vastelaovend same, alaaf
 
Kantteikening van de redactie:

John is in 1990 lid van de Wien gewaore. 
In 1992 waas John same met Wilko adjudant beej Prins Han I. 
In detzelfde jaor is hae ouk lid gewaore van de Technische Kemissie wao hae nog steeds actief is. 
Van 1994 wies 2006 is John lid gewaes van de Raod van Elf.
Vanaaf 2003 lid van de PrinseGala kemissie.
En vanaaf 2007 lid van de Joekskemissie.
Ouk is John sinds de oprichting van de Ald Adjudante in 1997, sikketaris van dit schoeën gezelschap.
En meide-zenger van inkele bekroeënde Wienleedjes.


<<< gank truuk nao de trio's van alle jaore


De Wien Venlo