Trio 2001:

Prins Ed I Sonnemans

Adjudant Marc Houwen

Adjudant Hans Faessen

Vors: Ed Sonnemans
Veurzitter: Arno Bos†

De Wien Venlo

Lièfspreuk:

Kopieëre, det kinne weej neet make
Wien bliéf Wien, met al dien smake
Dae ós good kint, dae wet hiel good
Vastelaovend viere zit ós in ’t blood
Leef luuj, kiek ens um óg haer
Ja Fijn, dao gaon weej haer…
 
Mien leef ónderdane,
 
D'n tièd det ik as Prins van de Wien moch regere, is al weer tieën jaor geleje as ik dit schrièf. Waat vluug d’n tièd, al tieën jaor beej de club van de Ald Prinse, ja fijn!!
 
As ik dan truuk dink aan dae’n tièd dan dink ik, waat waas det genete, van de kinnismakingsaovend wies aswoensdaag.
Weej hebbe same hiel waat aafgelache,veur maar ouk nao ’t officiele gebeure. ‘t Waas altièd drök in hoèze Sonnemans.
 
Genete deje ouk ós kinder en vruikes. Ik huur Wilfried nog zegge, ik heb dit jaor twieë trio's, Marleen as keizerin same met Petra en Bep as adjudantes. John van Leersum waas eure chef.
 
Nicole en Wilfried zörgde ouk veur Benno, ózzen hónd, en ginge um de beurt met um wandele.
 
Maar um alle moeëje momente op te schriève, det is lastig, ’t ware d’r zo vuuël. Maar inkele hoeëgtepunte ware toch waal:
’t Oètkómme beej de Raod & Bestuur, de Groeëte Resepsie en de Prónkzitting. Ik waas ónder de indrök det d’r zoeëvuuël femilie en vrinde ware. Ouk van Marleen en mien werk ware ze d’r allemaol, we woorte zelfs gesponserd.
 
D’n Blièricksen daag waas ouk zoeë iets bizónders, wie ‘t ganse gezelschap veur de deur stónd en ouk nog allemaol binne pasde.
De kiepe die loslepe en alles volschete, die weej gekrege hadde van Jan Vosbeek. s’ Aoves ginge de dames de kiepe vange, stel dich veur de kat kump !!!!
 
Vastelaoves maondaag stónde weej met vrinde d’n optoch te kièke. toen de Hermenie zich nao mich toe dreide, begóste ze spontaan Edje…Edje…Edje te zinge en speule, ik kreeg ’t d’r gewoeën kald van.
 
Weej ginge as vereiniging ouk weer ens nao ’t B.C.L. Weej ware nog steeds ’t regerend trio en ouk dao waas ’t weer beregezellig. Wat ‘n schoeën gezich allemaol die prinse baove op de staontaofels.
 
Nao ’t vastelaovessezoèn mochte weej nog nao Bad Hunningen, ’t waas hertje zomer, 30 grade, en weej ginge optoch loupe. Weej moeëj in ós pak en ós vruikes as Wienbölkes, waat waas Petra d’r bliej mei, maar sukses hadde weej en jaomer det weej nao hoès meuste.
 
Weje hebbe aan dae'n tièd leuke vrinde euvergehalde, ik zoel ’t zoeë met Marc, Hans, Petra en Bep weer euver doon. Ik wins dan ouk alle andere trio’s die nog gaon kómme, vuuël plezeer same. Weej zulle d’r ós steinke aan beejdrage.
 
Ja fijn,
Ald Prins Ed d’n ièrste.
 
Kantteikening redaksie: 


<<< gank truuk nao de trio's van alle jaore


De Wien Venlo

De Wien Venlo

De Wien Venlo

De Wien Venlo

De Wien Venlo

De Wien Venlo

De Wien Venlo

De Wien Venlo