Trio 1995:

Prins Jos II Vullings

Adjudant Gé Gijsen

Adjudant Huub Mevissen

Vors: Han Koelen
Veurzitter: Lei van Went

De Wien Venlo
 
Lièfspreuk:

Ónder ut motto "Doot ens mei"
vindt geej beej ós in ‘de Wien’ beslis óggen drei, 
dus laef en maak gèn theater,
veurdet geej ut weit, zit geej met eine kater. 
Maak plezeer en flauweköl same met ós... leef Wienböl
 
Ut begós allemaol al in de zoeëgenaamde stille tièd wao-in weej nog neet ‘en public’ bekind ware, dao hebbe weej al waat aafgelache. Op zich waas daen tièd bès al spannend allein al umdet d’r in ‘de Wien’ ein wisseling van de wach had plaats gevónde, ózze veurzitter Sjeng Vullings had 't roer euvergegaeve aan Lei van Went en ózze vors Gerard Seelen had zien vaere euvergedrage aan ziene opvolger Han Koelen. 
D’n daag det weej oètkwaame (s’middaags al veur de raod) waas ózze koempel Gé zoeë zenuwèchtig det hae neet mièr wis of hae veur of achter laefde, maar naodet weej einmaol aangetrokke ware, kós ut veur ós alledreej loos gaon. Det ut zo’n zwaor sezoen zoel waere hadde weej netuurlik neet gedach. Weej, of baeter ik, bin maar einne aovend in al die vièf waeke thoès gewaes. Det waas d’n aovend van miene verjäördaag, allein…, nae netuurlik neet, de boèt zoot vol, mien adjudante, eur maedjes, de ganse Raod van Elf met eur maedjes; idderein zoot beej mich in de kamer. Ein fees um noeëts te vergaete.
 
Wies noow toe hebbe weej allein nog euver de ‘leukere’ dinge geschreve. Andere ónvergaetelikke gebeurtenisse ware de bezeuke aan, toen nog Maria Auxiliatrix, ut gashoès, de bejäördetehoèze en neum maar op want det huurt d’r netuurlik ouk beej. Ut naodeil van dees bezeuke (en weej hadde d’r waat) waas det die zich allemaol in de vruùge aovend oore aafspeulde. Noow ja naodeil, dao had ózze koempel Huub al gauw waat op gevónde, hae meus namelik altièd shag haole. Geej raojt netuurlik al wao, beej Grand Kefee Maagdenberg dus. En zoeë woort ut al weer laat. Dit gedeuns ging geregeld zoeë door, zoeëdet 't ózze Chef du Protocol Wilfried op ut lets opbrook, alle vastelaovesdaag haet hae in bed gelaege (krank of meug?). Dinsdaag met vlagstrièke waas hae d’r aevel waal weer beej. 
 
Dómper in ós regeerperiode waas toch waal ut aafgelas waere van ós Groeëte Resepsie in de Maaspaort. Dao hadde weej (en hebbe weej nog altièd) vuuël meujte mei det det neet door kós gaon. Oorzaak van dit alles waas ut neteurgeweld (vuuël raege) in de ós umringende lande, waodoor ós Mooder Maas boète eur oevers traoj. ‘t Resultaat; half Venlo-Zuid blank, de gedeiltelikke binnestad en dus ouk de Maaspaort. Maar waat is ut gemis van ein Groeëte Resepsie taegeneuver ein hoèskamer die vol water steit. De loupende zake ginge netuurlik waal gewoeën door. Zoeë hadde weej in det bewuste wiekend ouk de Memisa praek. De kerk zoot stampvol en de kollekte waas fantastisch. Det die collecte de latere jaore nog ein groeëte rol tösse de ós opvolgende trio’s zoel gaon speule wiste weej toen nog neet. De toeën waas in idder geval gezatte waat betref opbrings. Weej hebbe later toch ós mièrdere mótte erkinne in ós latere opvolgers Prins Wilfried en zien adjudante Boy en Ger. Zeej haolde nog mièr op. Opmerking heejbeej aevel, zeej hadde ein echte vastelaove mis. Of dees oèt ‘t gebeure van 1995 is óntstaon?
 
De Ald Prinse vónde ut maar niks, det d’r op d’n daag van ós Groeëte Resepsie vaerder niks te doon waas. Zeej mobiliseerde bestuur, kemissies en zichzelf netuurlik. Nao de mis ging de ganse koedeljach nao Grand Kefee Maagdenberg wao weej eine schitterende middaag belaefde. Naodet ut water in ós Mooder Maas weer gezak waas, de gigantische schaaj veur Limburg opgemak waas, vónd me det d’r toch waat meus gebeure um de gedupeerde te helpe. Ein groeët tillevisie gebeure van umroop Limburg woort opgezatte in de Maaspaort. Weej as Trio d’r ouk nao toe. Op d’n tillevisie, det waas ut waal ! Hadse gedach, zó’n strakke regie had ik nog noeëts meigemak. Allein de Prins meugde de buun op, de adjudante kóste ónder wachte, dus ik maar allein, waat ein ervaring! 
 
Ut vastelaovesseizoen vorderde. De Groeëte Zitting in de Maaspaort waas veur ós ouk ein belaeving, die weej neet hadde wille misse, net as de euverige evenemente waobeej weej ós opwachting meugde make. Weej zoote aevel nog met ein gemis: de Groeëte Resepsie. Dees zoeël zaoterdag veur de vastelaovend plaats vinde in ós eige Residensie Grand Kefee Maagdenberg. Ein groeëte organisatie ging daoraan veuraaf. Ein kómplete “routing” binne Grand Kefee Maagdenberg woort opgezatte, zoeëdet alles vlot kós verloupe. ‘s Middaags veuraaf hadde weej zoeëas gewuuënlik beej ein Groeëte Resepsie d’n tradisionele intoch euver ós landgood Maagdenberg, waonao weej aan ós Groeëte Resepsie begóste.
 
Moeëjste waas aevel Marc van Tankeren, dae kwaam fillisitere en vroog of hae de microfoon efkes meugde hebbe. Staonde de resepsie vroog hae toen zien ‘hertje’ Desireé, of het met um woel trouwe, gans in d’n trend van ‘all you need is love’. De resepsie in ós eige Residentie verleep, óndanks de beperkde ruumte, gesmaerd en zièr gezellig. 
 
De vastelaovesdaag kwame en weej haolde nog ens eine kièr alles oèt de kas. Op de taofel, op de banke, euveral hebbe weej op gestaon, vastelaovend viere gezellig ónderein in ós residensie met die groeëte ‘Wienfemilie’. Dit alles ging veur ós netuurlik weer vueël te snel, want veur weej d’r erg in hadde, waas ut alweer dinsdaagaovend twelf oor en meus de vlag weer gestreeke waere. Weej zagte nog, det weej ut strièkièzer vergaete hadde maar det moch neet baate, ze meus umlieëg. Zónder stum hebbe weej toen idderein bedank veur eine fantastische, ónvergaetelikke vastelaovestièd en stónde weej weer met twieë bein op de grónd. 
 
Kantteikening redaksie:

*Jos waas in 1982 Adjudant beej Prins Gerard II. 
*Hae is nog steeds lid van de Technische Kemissie.
*Jos waas vanaaf 1983 wies …. lid van de Raod van Elf en as Vice-Vors  haet Jos op ‘n waerdige wièze Vors-Han-Wienius
  eine inkele kièr meuge vervange. 
*Hae haet zien vader opgevolg as veurzitter van ’t College van Ald-Prinse
*Jos is sinds 2008 secretaris in ’t bestuur van V.V. De Wien.


<<< gank truuk nao de trio's van alle jaore


De Wien Venlo

De Wien Venlo

De Wien Venlo

De Wien Venlo

De Wien Venlo