Trio 1985:

Prins John I Janssen

Adjudant Jan Crommentuyn

Adjudant Han Koelen

Vors: Gerard Seelen
Veurzitter: Sjeng Vullings

De Wien Venlo

 

Lièfspreuk:

Dit is mien land ... heej wil ik zien 
Vastelaovend in “De Wien” 
Met vuuël plezeer en hiel vuuël lol 
Kóm ! Lek met ós ‘ns aan dae Wienbol!
 
Truuk gaon nao 1984, verleet miene veurgenger Ald-Prins Piet Beckers de ós zoeë geleefde en nog vuuël bespraoke Prins van Oranje. Det dit ging gebeure, wiste weej allemaol en waat op ós aafkwaam, meuste weej maar aafwachte. Det binne de Technische Kemissie van de Wien vuuël werk op ós aafkwaam, det waas duudelik, want wie dae nieje schouwburg d’r oèt kwaam te zeen, waas nog ein groeëte verrassing. Maar good, weej laote d’n toemel maar op ós aafkómme en zeen in september waal wie weej det verkske gaon wasse, det waas althans de meining van de Technische Kemissie. Vastelaovend 1985 stond veur de deur, de zomer vakansies ware veurbeej en dae koldertrein meus weer gaon loupe. De aovende woorte weer korter, de binneverleechting meus weer aan en veur de wermte ouk nog de gerdiene toe. Ping pong, dao ging beej ós de bel. Marij makde aope en kwaam met d’n hièr Vullings binne. Waat dae kwaam doon, woort in de loup van d’n aovend good duudelik.
Maar waat is ‘t Prinsschap ’n belaevenis. Met Han en Jan, de twieë adjudante, ginge weej eine oètdagende tièd in. De prenatal-fase woort stiekum en onopvallend doorgebrach, dan heej en dan dao. Vuuël meus d’r geregeld waere, maar det huùrt d’r gewoeën beej, veur al die dit nog meuge gaon doon, vergaet dit maar neet !!! Veur ós waas det in ut geniep, ein biezóndere, gezellige tièd.
 
Alzoeë, de Prinsebal kwaam d’r aan en veur deste d’r erg in begós te kriege, zootse d’r midde in. Wie eine bliksemslaag beej heldere hemel, stónde weej op dae prinsebal met dreej man naevenein en meugde toen det leuke Wienerrièk gaon regere. Waat op daen aovend, veur d’n tièd van oètkómme, zich aafspeulde waas onbeschrièfelik. Weej woorte good in de gate gehalde, althans, det dachte weej, want de wets neet good wie se dich dan zoeë onopvallend mós bewaege, zoeëdet se dich zelf neet geis verlinke. Alle dreej hebbe weej deze bal as zièr spannend, zenuwechtig en as opluchting meuge belaeve. 
Zóndaag ‘s morges begós ós fees weer opniej, vlaghijse stond op d’n agenda en aansloètend ós privéresepsie. Parelwièn en klatergold, maskes en mezièk, kald, werm, snieë, lachende minse, vuuël kedootjes, kómplimentjes, iets waat weej dreej noeits mièr zulle vergaete. Ouk de aovende die weej nao dit zwaore wiekend mei meugde make, ware indrökwekkend, sociaal, spontaan en knoep gezellig. 
 
Dao waas d’n daag aangebraoke, det de Wien zien ièrste resepsie ging halde in ós nieje Maaspaort, met mezièk en in optoch door Venlo-oeës woorte weej gebrach nao de nieje schouwburg. Knikkende bein, trillende veut, ein raar geveul van binne, ginge weej dees oètdaging aan. As ièrste trio stonde weej op die groeëte buhne en dae groeëte zaal.  "Zulle de minse van de Wien waal nao de stad kómme?", vrooge weej ós aaf .  Jaowaal huùr, in groeëte getale kwame ze ós bezeuke, ein belaevenis apart, mót ik óg vertelle.’t Waas te moeëj um waor te zien. 
 
Nao det weej dezen daag good verwerk hadde en alles nog ens de revu lete passere, keke weej met spanning oèt nao de volgende belaevenis, de Groeëte Prónkzitting. As me dao van achter oèt de zaal, door die lachende en spontane minse meugs loupe, as regerend trio van de Wien, en wie se dan wie eine struise en gruuëtse Prins die buhne op meugs, plaats meugs neme naeve de Vors, alles euver dich haer luuëts kómme, dan veul se dich van binne maar hièl klein, want det is neet ech, det is neet van dich en maar good ouk, maar desse det mei meugs make is ein dankwaord aan de Wien dièk en döbbel waerd. 
 
Tot besloèt: veur ós waas dit ein geweldige belaevenis, ein ervaring wao se nog lang gebroèk van kins make, ein stök minsekinnis die dich in ’t vereinigingslaeve good kin helpe. 
 
Kantteikening redaksie: 
*John waas veurzitter van de 22-jäörige Wien Jubileumkemissie (1989) 
*Jaorelang Veurzitter van de Technische Kemissie. Ouk John waas eine van de initiatiefnemers in 1987 van de nieje
  Wienbölkes-groep”. Hae is later nog Adjudant beej Jocus-Prins Jan Klein gewaore en lid van de Jocus-Raod van Elf. <<< gank truuk nao de trio's van alle jaore


De Wien Venlo

De Wien Venlo

De Wien Venlo

De Wien Venlo

De Wien Venlo