Trio 1982:

Prins Gerard II Seelen

Adjudant Jan Vosbeek

Adjudant Jos Vullings

Vors: Hay Maas
Veurzitter: Sjraar Klaassens†

De Wien Venlo

 

Lièfspreuk:

Weej óndersteune idder vastelaovesfiguur 
Van jóngk wies ald, van smaal wies breid
Dreej daag joeks…..det is ein kuur
waat ós op ‘t lièf geschreve steit
 
Vanaaf 1976 waas ik al Vors van de Wien. Wie ik in september ’81 met mien "Foetelaers" op kaegelreis waas, haet de Prinsekemissie (wao ik zelf ouk lid van waas),  boète mich um,  toen unaniem beslaote um veur ‘t nieje Vastelaovesseizoen 1982 mich te vraoge de Vorstevaere op mien muts, veur eine kièr te verruule veur Prinse-vaere! Wie ze mich heejvan (daags nao mien kaegelreis) op de huuëgte brachte, waas ik in eine slaag weer neuchter (v.d. reis). Mien proteste meugde neet bate (eine vors, dae zoeëmaar inens Prins wuurt…!) 
Gelökkig bleek beej mien latere onthölling as Prins, det miene Hoeëge Wièze Raod van Elf en (‘s aoves op ‘t bal) alle Wienbölkes hiel enthousias heej op reageerde en toen zoog ik zelf ouk …det ‘t waal snor zoot. 
 
De Vice-vors Hay Maas haet euveriges op ein veurtreffelikke meneer de Vorstevaere van mich (in 1982) tiédelik euvergenaome! Onaafhankelik vanein (ze koste zich beej de kinnismaking nog nauweliks) heb ik twieë "jónge Wien-hund" (waovan ik vuuël verwachtinge had as toekómstig-aktieve leeje in de Wien) laote benadere as mien adjudante. En ‘t is allemaol oètgekómme! Aktief zien zeej (nog altièd) in de Wien…..Und wie…! 
En óndertösse zien die twieë adjudante van mich later ouk nog bekroeënd as Prins van de Wien. En dao bin ik bes gruuëts op! 
 
Det fees in 1982, same met Jan en Jos en de maedjes is al weer lang geleeje. Maar de vrindschap ónder ós is gebleve…. wies op d’n daag van vandaag! Dao bin ik óuk gruuëts op en veural dankbaar veur. Same met miene "koempel" Frans Wassen† heb ik in die jaore vuuël leedjes veur de Wien meuge schriève, waovan d’r nogal waat op de plaat zien verieuwig. In mien Prinse-jaor woort ós leedje " ’t is nog te vruùg" nummer 1 op de leedjesaovend. Met ietwat zelfspot meug ik (ièrlikheidshalve) zegge, det d’n titel van det leedje door mich waal ens te letterlik genaome woort…. 
 
Ik bin d’r euveriges ouk gruuëts op, det in mien Prinsejaor ouk de allerièrste Jeugprins (in dit geval: Prinses) van de Wien woort ónthöld. De opstart qua keus van de kandidaatprinses waas hiel mekkelik, umdet ‘t eigelik al vanaaf zien gebaorte (tóen 11 jaor geleeje) ós prinseske van de Wien waas…: Prinses Wienia (Yvonne) v.d Hoek, dochter van miene Prinselikke Naamveurgenger: Gerard I en van Freule Annemie. Vanaaf det moment is ‘t jaorlikse fees van ós Wiener-toekóms ein vanzelfspraekend stökske vastelaovend in ós Wien gewaore. Noow had geej gedach, det ik met mien verhaol heej nog waal effe door zal gaon. Wie ge wet kin ik det mekkelik… umdesse ‘t allemaol in de Wien meugsde meimake kin ik d’r waal ein book euver schriève….maar….lauw loene! Det meug neet. (meschiens schrièf ik , as ‘t mich gegaeve wuurt,  nog waal ens mien Wien-memoires..."ter leering ende vermaeck") .
 
Lek Lek Lek – Smek Smek Smek 
Dae Wienbol smakde gaar neet gek! 
 
Kantteikening redaksie: 
Gerard waas vanaaf ‘t ièrste Wienjaor (1967 wies 1976 ) Raodslid en as zoëdanig sirremoniemeister. 
Gerard waas vanaaf 1976 wies 1994 Vors Wienius en oét hoofde daovan ouk weer bestuurslid(27 jaor in totaal dus).
Hae schreef vuul leedjestekste  veur de Wien in muzikale samewerking met Frans Wassen †.
Gerard is jaorelang lid gewaes van de joekskemissie.
Gerard is in 1994 beneump as iërelid van v.v.”De Wien”.


<<< gank truuk nao de trio's van alle jaore


De Wien Venlo

De Wien Venlo

De Wien Venlo

De Wien Venlo

De Wien Venlo

De Wien Venlo