Trio 1975:

Prins Wil I (Seelen)

Adjudant Piet Beckers

Adjudant Hay Maas

Vors: Pieter Ebus
Veurzitter: Pieter Ebus

De Wien Venlo

Lièfspreuk:

Doot waat ge neet laote kan 
Laot de piepers bläöke, 
Net wie d’n breur in de hoempa-ban 
Maar bring neemus aan ‘t bäöke.
 
As slanke jóngeling van 32 jaor woort ik in september 1974 door de toenmalige vors Pieter Ebus in Helde, mien woënplaats, opgebeld met de vraog of ik d’n achste Prins van De Wien zoel wille waere. Ik heb ein slechte gewuuënte; ik kin gen nae zegge. ‘t Waas veur mich ein hièle ièr um Prins van De Wien te meuge zien. De keuze veur mien adjudante waas neet meujlik. Aan Piet Beckers en Hay Maas heb ik ontzettend vuuël steun gehad en det zeej good ware, bleek ein paar jaor later wie in 1978 Hay as prins gekaoze woort en in 1984 de keuze as Prins van De Wien op Piet veel. 
De onthölling op de prinsebal waas erg ludiek. In daen tièd kreeg de pliesie de ièrste blaospiepkes veur alcoholcontròle in ut verkièr. Ik meus aan dees zièr strenge eise voldoon veurdet ik Prins van de Wien moch waere. Ut piepke kreeg dan ouk alle kleure van de raegenbaog. Ik kin mich nog herinnere det ik met zoeëwat alle dames op de prinsebal gedans heb, zoeëdet mien Marian de prinselikke schoon nao deze bal meus laote verzaole. 
 
Ein geweldige privéresepsie, waoveur weej de gasvreejheid krege van Piet en Mariet Beckers, waas ein waore heppening op de Waterleidingsingel. De privéresepsies woorte in daen tièd nog thoès gehalde. ‘t Waas gekkewerk um dae ganse koedeljach nao Helde te laote kómme. 
 
De groeëte resepsie waas in de zaal van Hotel Maagdenberg, wao Piet Janssen zaligergedachte nog d’n baas waas (of waas det mooder Janssen?). Ik kin mich nog herinnere det de minse tot wièd op de straot in de rie stónde te wachte ièr zeej aan de beurt ware um te fillisitere. En de minse van de Tehnische Kemissie maar zweite um alles good te laote verloupe. Det zweite woort ouk door ós gedaon, want op de buun waas ‘t net eine sauna. 
 
Ónvergaetelik ware de resepsies die weej bezóchte, waovan ik ut meiste plezeer belaefde beej V.V. Boète de Paort en V.G.Jocus. Heej ware respektievelik Jeu Lammen † en Joop Berendsen as Prins oètgerope en ‘t aardige heejvan waas det zeej laeftièdsgenote van mich ware en ouk beej de broeders op de Mulo hadde gezaete. 
Ut meis haet mich waal aangegrepe de middaag veur de gehandicapte kinder in de Venlonazaal waat door ‘t Roeëje Kruuts woort georganiseerd. Ik zeen die blieje gezichte nog dök veur mich. 
 
Nog ein hoeëgtepunt tièdes mien regeerperiode waas zeker ‘t meidoon in de Venlose optoch. Verkleid as Wienbölkes ginge weej met eine groeëte groep door de straote van Venlo en met sukses. Weej wónne de ièrste priès! Zelfs Funs van Grinsven † en ziene vrind Harry Verhagen † leepe mei in ózze groep.
 
Ouk vastelaovesdinsdaag waas eine schitterende daag. ‘s Morges um half tieën ware weej al op ‘t voetbalveld van V.V.V. ’03 um met de jeug penalty te schete op de keeper van ‘t Nederlands elftal, Jan Jongbloed. Heejvan woorte TV-opnames gemak, die ein paar waeke later woorte oètgezónde. Ik kin nog herinnere det de penalty dae ik genaome had door Jan Jongbloed gehalde woort.
 
Op 17 mei van det jaor hebbe weej met vrinde en bekinde ut letste beer opgemak as dank veur eine ónvergaetelikke vastelaovestièd. Deze kièr ware weej te gas beej Hay en Elly Maas, want ouk noow waas Helde te wièd…
Ut aaftraeje op 8 november waas in ut gare gehange door mien breurs en zwaogers, de “Zeve-zwarte-Smake.” Vuuël gelache, schaele wazel, ut waas aaf en oèt!.
 
Kantteikening redaksie:
 
*Wil haet, met zien “Kepèlke Halv-Um” oèt Helde, wies op d’n daag van vandaag talloze kière muzikaal beejgedrage aan de  gezellige sfeer van resepsies enz. in “De Wien”en De Maaspaort.
 
*Hae waas euveriges de letste Prins van “De Wien”dae zien groeëte Prinseresepsie nog in “Hotel Maagdenberg” gehalde haet. 


<<< gank truuk nao de trio's van alle jaore


De Wien Venlo

De Wien Venlo

De Wien Venlo

De Wien Venlo

De Wien Venlo

De Wien Venlo