Trio 1973:

Prins Baer I van der Meij

Adjudant Jan Peters

Adjudant Michel Faessen

Vors: Pieter Ebus
Veurzitter: Pieter Ebus

De Wien Venlo

Lièfspreuk:

Minse, ut is weer zoeë wièd, 
Doot ens lekker knetter,
Vier de vastelaovestièd, 
Maar doot ut nao de letter.
 
  • dit stökske is door Baer zelf geschreve in 1999:
 
Um ein klein stökske te schriève euver dich zelf is neet zoeë gemekkelik. Daorum maak ik lever ein verhäölke euver 'ós'. En met 'ós' bedoel ik neet allein mich as prins, maar ouk mien adjudante Michel en Jan. En dan wil ik in einen aom ouk nog neume Jeu Titulaer †  en Joep Linssen †. Met Michel en Jan heb ik ein fijn jaor 1973 gehad, waat eigelik al begós in 1972. Umdet ikzelf deil oètmakde van 't kómmitee det enne prins oètzóch, vroog me mich in 1972: "Waorum wuurs dich 't neet?" Tja en toen waas ik de oètverkaorene veur 1973. Aan Jan en Michel hebbe weej ein paar fijne vrinde euvergehalde.
 
Dan neumde ik ouk Jeu en Joep.  Same vormde weej "De Maagdenbergers”.  't Waas dit stel det in de beginjaore van de Wien intrint ein ganse zitting verzörgde. Die zittinge zien neteurlik neet te vergelièke met die van op vandaag. Noow geit alles vuuël professioneler en met optraejes van betaalde artieste. En toch waas 't vruùger meschiens waal gezelliger. Toen leek ein zitting van De Wien net ein groeët femiliefees. D'r woort vuuël geïmproviseerd.
 
Wao weej nog gaer aan truuk dachte zien de aovende det beej ós thoès de 'Alde Feep' woort gevouwe. Jaore op riej woort det gedaon met de prinsekemissie en de prins en adjudante van 't kómmende jaor. We hebbe dök leuke dinge meigemak.
 
Ik zal noeëts vergaete, det we veur d'n ièrste kièr in 1969 ein plaetje lete make beej Johnny Hoes in Wièrt. De studio waas in ennen alde bioscoop in Budel-Schoot. Zónder te rippetere ginge weej met enne ganse groep nao dae studio, inklusief ós eige Wienkepèl. Met vuuël meujte hebbe we, ónder leiding van Johnny Hoes zelf, 't plaetje vol gekrege. Maar waat ware we gruuëts. Beej thoèskóms aan de Maagdenberg hebbe we det plaetje, ónder 't genot van de nuuëdige pilskes, de gansen aovend gedreid.
 
In ós jaor beveurbeeld waas De Wien oètgenuuëdig um aanwezig te zien op ein saort Limburgs vastelaoves- leedjeskonkoers in Baek, georganiseerd door de AVRO. Weej d'r nao toe met de Raod van Elf, Prins en Adjudante, Hans Goertz, dae dao zien leedje “As ik dich zeen” zoel zinge en neet te vergaete de Maagdenbergers die dao (taege betaling!) meuste optraeje. Achteraaf hebbe we d'r toch waal spièt van gehad det we dao toen met twieë veut zien ingetrap. Waat waas 't geval? Van de daen aovend gebrachte 'Limburgse vastelaovesleedjes' woorte in de zaal nog de stumbreefkes opgehaold, wie Felix Meurders veur de radio al de winnaar bekind makde, nl. 'Mijn naam is haas' . Det waas dus veur die van baove de Moordièk ein ech Limburgs vastelaoves-leedje!
 
Jaore waas ik al bezig met ós Venloos dialek, aevel vanaáf  't begin van “De Wien” heb ik mich dao gans in kinne oètlaeve in 'De Alde Feep'. Zoeë kwaam 't ouk det ik woort gevraog veur 'De Träöt' van Jocus. 
Door De Wien bin ik gaon buutte en rolde zoeë van 't ein in 't ander; wies de Venlose Revue toe. Och, noow ik op jaore bin gekómme doon ik 't röstig aan, maar ik mót zegge det ik nog gaer truuk dink aan ennen schoeënen tièd. Ik heb dan ouk vuuël bewóndering veur allemaol die luuj die zich, op welke wièze dan ouk, hebbe ingezatte en nog altièd inzitte um van De Wien ein laevendige en bleujende vereiniging te make. Waat ik heej neerschrièf zien dan smeis gen annekdotes, maar ik woel dit in dit korte verhäölke toch effe kwièt. 
 
Kantteikening redaksie:
*In ‘t jaor van Prins Baer woort met ein resepsie in de Wien ‘t ièrste Jubileum gevierd: De Wien 5½ jaor, de Hèlf van Elf. 
*Baer, Ridder van de Wien, is eine van de oprichters van v.v.”De Wien”.
*Baer haet met vuuël eige leedjes, buuts, sketches(“De Maagdenbergers”) en nog vuuël mièr gedaon veur “de Glorie van de Wien”!
*Hae waas d’n Ierste Houfredakteur van de “Alde Feep”.


<<< gank truuk nao de trio's van alle jaore


De Wien Venlo

De Wien Venlo

De Wien Venlo

De Wien Venlo

De Wien Venlo