Zaoterdaag 13 april 2019:

VEURJAORSKIENE

Lokasie: Gemeenschapshuis Maagdenberg, Maagdenbergweg 17
Aanvang: 19.30 oor, zaal aope vanaaf 18.30 oor