Jeugtrio 1997:

Prinses Michelle I Geurts

Adjudant Koen van Kessel

Adjudant Ingrid Kolman

Veurzitter: Henny Crommentuyn

Ik perbeerde via mien mooder, die in de jeugkemissie zit, d’r achter te kómme, wae d’r dit jaor in ut trio zoot. Want ut is al hièl lang miene wins gewaes um in ut trio te kómme. En det kwaam op vrièdaag-aovend oèt. Ik woort met ein masker op in de auto gezatte. Ik wis neet wao weej haer ginge. Later op d’n aovend woorte we alledreej gemaskerd. Ik as letste. Weej krege alledreej ‘ne muts op en ‘ne mantel um. En neet te vergaete krege weej moeëje medaljes um. Vaerders waas d’n aovend nog hièl leuk. D’n daag daonao waas de jeugmiddaag en woorte weej bekint gemak. D’r ware vuuël kinder en optraejes. Nancy en ik deeje ouk mei. D’n daag daonao waas de groeëte resepsie in de Maaspoort. Umstebeurt kwame d’r minse op de buun um ut groeëte trio te fillisitere. Weej meugde viltjes oètdeile. Idderein dae d’r aan mei haet gewerk, det weej zó’n leuke tièd hebbe gehad: HARDSTIKKE BEDANK ! 

 PRINSES MICHELLE.

 

Op schoeël kósse dich opgaeve veur prins(es), adjudant(e) of lid van de raod van ellef. Ik had mich opgegaeve veur prins of adjudant. Ein paar waeke later kwaam ‘ne menièr mich thoès haole en hae zag det ik beej ut jeugtrio hoort (ik kós mien oeëre neet gluive !) Hae had ein maske beej zich, det ik op meus zette. Toen ginge weej ziene auto in en reeje met ein umwaeg nao ut hoès van Michelle. Dao meus ik op de bank zitte en wachte tot de andere twieë d’r ware. En nog ens wachte tot ut groeëte trio d’r waas. Ein veur ein woorte de maskes van ós gezichte gehaold. Ein tièd later ginge weej nao de Maagdenberg veur ózze offisjele bekintmaking. Weej meuste d’r verkleid nao toe gaon, zoeëdet andere kinder neet wiste det weej ut jeugtrio ware.

D’r ginge zoeëgenaamp ouk waat dinger mis: ut alde trio kwaam opniej oèt de kebouterpekskes. Weej ginge neteurlik ouk nao de resepsie van ut groeëte trio: dao deilde weej viltjes en fotoos van eur oèt. Weej ginge ouk nao de bekintmaking van ut trio van Jocus Toekoms. Neteurlik deeje weej ouk nog op schoeël beej de vastelaovesviering mei en leepe weej met de optoch van schoeël mei.  Weej zien ouk nog efkes met z’n veere, Michelle, Ingrid, Susan en ik, nao de Opstap gewaes (de schoeël van mien zuske) en nao de Oma van Ingrid en Susan.  Ik vond ut hièl erg leuk um adjudant te zien.         

ADJUDANT KOEN

Ut begós allemaol op vrièdaagaovend. Ik had de ganse tièd gehaop, det ik in ut trio zoot, en toen hoort ik op ut letste moment det ik in ut trio zoot. Ik meus mich gelièk umtrekke en met ein maske op woort ik nao ein plaats gebrach. Weej meuste ein hièle tièd wachte en niks zegge. Intelik kwaam dan ut groeëte trio. Prins Jan III begós gedichte veur te laeze euver de persoeëne en dan intelik meugde de maskes aaf. Weej hebbe toen nog ein hièle tièd geklets en toen nao hoès want morge waas de groeëten daag. Weej kwame op de jeugmiddaag gewoeën in de vastelaoveskleier. En toen kwame de kebouters d’r aan: ut groeëte moment wao idderein op had gewach. Maar dit waas ut trio van vurrig jaor, met Luuk I en Ellen en Nicole. Daonao woorte weej gewoeën nao veure gerope. Toen ut groeëte trio ós de kleier had aangetrokke begóste de optraejes. Daonao de resepsie met Jocus Toekoms.Toen kwame elders, femilie en vrinde en kinder oèt de zaal ós fillisitere. Ut waas ‘n gezelligen daag. Weej zien ouk nog op de resepsie van ut nieje Jocus Toekoms-trio gewaes. Weej meugde beej de groeëte Prins Jan III en zien adjudante Ed en Marc ouk nog op de resepsie zien. Weej meugde toen viltjes oètdeile aan de minse die kwame fillisitere. Ut waas ‘n hièl gezellig jaor.  Vaerder idderein bedank, dae ós door ut hièle jaor door haet begeleid.            

 ADJUDANTE INGRID<<< gank truuk nao de trio's van alle jaore