Zóndaag 21 jannewari 2018:

Heilige Mis - Intoch - Groeete Resepsie

Lokasie: Femiliekerk, Venlo

Aanvang: 11.00 oor

 

Resepsie: 14.00 oor

Domani, Dominicanenplein, Hertje Venlo