Aanmelde as donateur

As donateur heb geej rech op:

  1. Ós vastelaovesblaad "De Alde Feep"
     
  2. Nieuwsbreef met alle aktiviteite en
        euverige info via mail
        (aanmelde via www.dewien.nl)

En det allemaol veur de priès van € 15,-


As geej donateur wilt waere van de Wien, völ óg gegaeves dan ónderstaond in:

Naam:
Adres:
Poscode:
Plaats:

Tillefoon:
E-mail:

Anti-spem: Um spem te veurkˇmme stelle weej dees vraog:
In welke plaats leet de Wien?
 

Berich:

Nao 't insteure van óg gegaeves, neme weej zoeë vlot as meugelik
kóntak met óg op.